Feng Shui

feng shuiCONSULTORIA DE FENG SHUI

El Feng Shui es una ciència mil·lenària d’origen xinès basada en l’harmonització dels espais que ens envolten, amb la finalitat que l’energia vital flueixi lliure i equilibradament.

L’Escola Clàssica del Feng Shui Tradicional Xinés considera els elements que ens envolten con essers vius que interactuen amb els habitats dels espais. La citada Escola combina l’estudi i harmonització del paisatge i les formes amb el factor cronològic i les orientacions magnètiques de la Terra.

Si el temps i els aspectes negatius que poden haber-hi a la Terra (detectats per la geobiologia) afecten a les persones , afecten igualment als espais. Allò que li passa a l’espai , per sinèrgia, li passa al seu habitant. Tot allò que succeeix dins es reflexa afora i el que passa afora esta succeint a l’interior. En un calaix ple no hi ha lloc per res de nou, així doncs, per tal d’harmonitzar un espai es necessari fer “neteja prèvia” i buidar de tot allò “ vell, trencat o estancat”, per després poder omplir amb energia renovada, fresca i dinàmica.

Espai de Llum t’ofereix mitjançant el seu servei de Consultoria de Feng Shui una magnífica eina que t’ajuda a retrobar el teu benestar i harmonia natural, aprofitant el màxim potencial de cada espai per afavorir els diferents aspectes de la vida ; la salut, les relacions, la prosperitat, la professió, el desenvolupament personal…