Consultoría empresa i Negoci

consultoria empresa 1Els principals serveis que ofereix la Consultoria d’empresa d’Espai de Llum son els següents:

Elecció adequada de l’emplaçament del immoble en funció del seu us.

Avaluació de les formes del local u oficina.

Viabilitat de l’activitat.
Propostes de distribució interior.
Propostes d’ubicació de Direcció, Administració, Caixa, etc.
Estudi de interrelació d’equip humà i espais.
Anàlisi i millora de logos.
Optimització de ventes.
Millora de la salut al treball i detecció de tecnopaties.

consultoria empresa 2