Es una teràpia derivada de la osteopatia que te per objectiu el reequilibri del cos, de les emocions i de la ment , fent servir  les forces vitals  i la saviessa inherent per restablir el ordre desde el interior del propi ser.

biodinamica craneosacral

Com és la sessió?

En un ambient còmode i segur, amb la seva presencia neutra i respectuosa, el terapeuta  és un acompanyant  en el procés  de curació i  descompressió del sistema nerviós del pacient.

El terapeuta fa uns contactes molt subtils a diferents parts del cos (cap, columna vertebral, sacre, peus, etc) amb l’objectiu “d’escoltar” amb presencia neutra i respectuosa  els diferents ritmes corporals que el propi cos va manifestant en el seu procés de sanació.

El receptor aconsegueix  una profunda relaxació cel·lular que es transmet a tots els òrgans i sistemes, afavorint un major nivell de integració, sensació de benestar  i una gran revitalització.

Quantes sessions es necessiten?

El número de sessions dependrà del grau de cronicitat del desequilibri i del nivell de salut ja present en el cos.

Habitualment es necessiten varies sessions per obtenir el màxim de benefici que aquesta teràpia pot proporcionar.

Qui pot beneficiar-se del tractament?

La teràpia Craneosacral és tan suau i segura que pot ser aplicada a persones de totes les edats,  gent gran , nens, bebès, dones embarassades,  després de operacions, traumatismes o accidents, etc.

Què pot tractar?

-En nens ;  còlics, irritabilitat,  desequilibris derivats del naixement, asma, hiperactivitat, dislèxia, dificultat de concentració, sinusitis, enuresis, etc.

En embaraçades; afavoreix l’adaptació als canvis , reduint els símptomes desagradables i preparant l’organisme pel part.

-En persones d’edat avançada; millora les funcions corporals i incrementa l’energia vital. Millora de malalties cròniques i reducció de medicació.

-En adults;  desequilibris  per accidents , operacions quirúrgiques, adherències, traumes emocionals o físics, disfuncions dels diferents  sistemes (nerviós, digestiu, càrdio-respiratori, muscul-esqueletic), problemes del sentits, migranyes, bronquitis,  dolors musculars o articulars ,artritis, ciàtica, hernies discals, desequilibris emocionals, estrès, ansietat, angoixa, insomni, etc.