consultoria empresa 1Els principals serveis que ofereix la Consultoria d’empresa d’Espai de Llum son els següents:

  • Elecció adequada de l’emplaçament del immoble en funció del seu us.
  • Avaluació de les formes del local u oficina.
  • Viabilitat de l’activitat.
  • Propostes de distribució interior.
  • Propostes d’ubicació de Direcció, Administració, Caixa, etc.
  • Estudi de interrelació d’equip humà i espais.
  • Anàlisi i millora de logos.
  • Optimització de ventes.
  • Millora de la salut al treball i detecció de tecnopaties.

consultoria empresa 2