Les teràpies naturals son un conjunt de tècniques  preventives i curatives que es basen en la capacitat que te l’esser humà de mantenir i millorar la seva salut, i de retrobar el seu propi equilibri de manera natural. 

Aquest tipos de teràpies son majoritàriament holístiques, ja que tracten a l’esser de manera integral. Regularitzen el cos físic-emocional-mental, equilibren energèticament, i ajuden a l’evolució  i a l’expansió de la consciència.

A Espai de Llum t’oferim :

terapies naturals 2