Estudis per la llar

estudis per la llar 1L’aplicació del Feng Shui a la llar ens ajuda a harmonitzar el nostre entorn més íntim, fent que l’energia flueixi al ordenar i al seleccionar les formes, colors i materials més adients en funció de l’ubicació, debilitant els aspectes negatius i potenciant els aspectes positius que tost els espais tenen.

Els principals punts a tractar als estudis de Feng Shui per la llar son els següents:

Anàlisi de la ubicació de l’habitatge.
Estudi de les formes, colors i materials.
Estudi de la compatibilitat i interrelació entre habitants i espai.

Optimització dels espais i els seus usos més favorables.
Proposta d’orientacions favorables per als usuaris de la vivenda.
Detecció de possibles geopaties i tecnopaties en llocs de descans.

 

estudis per la llar 2