• estudis per la llar 1L’aplicació del Feng Shui a la llar ens ajuda a harmonitzar el nostre entorn més íntim, fent que l’energia flueixi al ordenar i al seleccionar les formes, colors i materials més adients , debilitant els aspectes negatius i potenciant els aspectes positius que tost els espais tenen.

Els principals punts a tractar als estudis de Feng Shui per la llar son els següents:

  • Anàlisi de la ubicació de l’habitatge.
  • Estudi de les formes, colors i materials.
  • Estudi de la compatibilitat i interrelació entre habitants i espai.
  • Optimització dels espais i els seus usos més favorables.
  • Proposta d’orientacions favorables per als usuaris de la vivenda.
  • Detecció de possibles geopaties i tecnopaties en llocs de descans.

estudis per la llar 2