esencias floralsFlors de Bach , Orquídies del Pirineu, Orquídies Europees, Life Essences, essències de Florana, essències dels Xacres;

Son diferensts tipus d’essències que ajuden a la persona a retrobar el seu equilibri físic, emocional i energètic , així com a avançar en el seu creixement espiritual.

El tractament amb essències és un sistema holístic (que considera al ser de manera integral), que es basa en la capacitat vibracional de determinades plantes i flors per equilibrar un ampli ventall de disfuncions, especialment de tipus emocional i energètiques, actuant directament sobre les parts o cossos més subtils de les persones .